(H)Erkenning (als transgender,) als Mens

Knoop (gold)

22 March 2017

Als transgender zijn we vaak op zoek naar erkenning, erkenning in de vorm van een nieuwe naam, erkenning in de vorm van een correcte aanspreking.
Zoeken naar erkenning en waardering is eigen aan het mens-zijn. Iedereen verlangt erkend te worden, gezien te worden, bevestiging te krijgen, ruimte te krijgen; bij de ouders, de familie, de vrienden, de job, en ruimer in onze maatschappij.

Erkenning is op zich een wisselwerking tussen jezelf en die maatschappij. Hoe meer je je-Zelf erkent, hoe minder je hiervoor afhankelijk bent van de ander, hoe minder je bevestiging zoekt voor wie jij bent bij die ander.
Tegelijk ontneemt gebrek aan erkenning evengoed de ruimte om jezelf te zijn en te groeien in zelf-(h)erkenning. Ruimte die je dient te nemen, dient te zoeken door afstand te nemen van die niet-erkennende omgeving wil je ooit tenvolle Leven, tenvolle je-Zelf Zijn.

Transgender blijf je naar mijn gevoel je hele leven, tenminste toch tot onze maatschappij evolueert in haar gendernormen en datgene waardoor jij voorheen buiten die normen viel, nu mee als norm-aal beschouwt.

Misschien ga je een lange weg van zoeken naar jezelf, een weg met lichamelijke aanpassingen, een weg van streven naar passabiliteit in onze binaire gendermaatschappij. Op zoek naar jezelf, op zoek naar die erkenning, op zoek naar een vorm van conformiteit.
Laat je echter niet te zeer opnieuw in een hokje duwen. Zoek jezelf niet in de eerste plaats aan de oppervlakte, aan de buitenkant. Zoek jezelf binnenin, erken jezelf van binnenuit, hou de eer aan jezelf om je-Zelf te zien en te tonen zoals jij werkelijk bent. Geef dit niet uit handen aan de ander. Verlies jezelf niet in de hokjes. Verlies jezelf niet in die ander. Hokjes zijn projecties van onszelf als maatschappij. Enkel door deze te doorbreken vanuit ons zelf-Zijn kunnen we als maatschappij groeien naar een ruimer genderbewustzijn.

Ga de uitdaging aan, durf naar binnen te keren, en van daaruit naar buiten je-Zelf te worden en te Zijn. Het loont!

Scroll naar boven