Helena Gwyn

Knoop (gold)

Categorie: Leefstof

Gender opgeLicht

Gender, één van de vele polariserende thema’s van de huidige kantel(eind)tijd. Op de ene ‘woke’-pool vind je bijna promotie zoniet aanbidding van de gelijkheid, neutraliteit en recht op zelfmaakbaarhe...

Vlieg uit!

Ik vind het elk jaar boeiend om te voelen hoe de energie verandert als de zomervakantie effectief aanbreekt. Er hangt plots meer rust, zon, ontlading, vrijheid en Vreugde in de lucht na weken of zelfs...

Vuurtoren

Wat gebeurt er als je een vuurtoren in een hoek drijft met de grootste storm die je kan bedenken, een vuurtoren die Weet dat het een vuurtoren is? Die blijft gewoon schijnen. We staan (ondertussen) Kr...

Onvoorwaardelijke Koning

Ik denk het laatste jaar vaak aan het spreekwoord: “in het land der blinden is éénoog koning” Op zich hoeft dit geen probleem te zijn als de éénoogige koning het beste voorheeft met zijn ‘blinden’ en...

Gouden Licht

Een maandje geleden voelde ik diep verdriet opwellen. Tranen liepen over mijn wangen. Toen enerzijds aangeraakt door concrete situaties bij vrienden op microniveau. Anderzijds ook voelend wat er colle...

Het Nieuwe Geven

Al voor zo lang ik mij kan her-inneren en voor de Geest kan halen, heb ik het bewuste Zijn dat ik in dit Leven niet gekomen ben om mee te draaien. Ik Ben om verandering te Zijn. En net en vooral dit w...

Goedbedoeld (on)begrip

Zoals reeds gedeeld stopte ik ruim een jaar geleden met mijn hormonentherapie. Tot op vandaag sta ik nog steeds achter die keuze. De inname van deze medicatie zorgde voor verlies van veerkracht en lev...

Solidariteit

Het laatste jaar zijn we globaal in de ban van een gezondheidscrisis, althans, zo wordt ons aanhoudend voorgehouden. Om deze crisis het hoofd te bieden, zijn er een heleboel maatregelen in het leven g...

Vrijheid

Als ik mijn blik naar buiten richt, naar wat er speelt op het globale spelbord, dan zie en voel ik, net als iedereen vermoed ik, ontzettend veel polariteit. We staan allemaal letterlijk en figuurlijk...

Ik geloof …

Ik geloof dat mensen ziek kunnen worden.Ik geloof dat dit kan door vergiftiging, verontreiniging, uitputting, ‘besmetting’.Ik geloof dat dit kan door eenzaamheid, angst, verdriet, verlies, rouw.Ik gel...

Man, Vrouw? Gewoon MENS!

Onlangs vernam ik dat er op mijn voormalige school het gerucht rondzweeft dat ik terug man zou worden. Ik moest toch best even glimlachen met deze typisch westere binaire verwarring. Graag licht ik ev...

Waar rook is, zijn vonkjes en vuur.

Een jaar geleden begon er wereldwijd iets te smeulen. Op verschillende plekken verschenen er kleine vonkjes en vuurtjes. Misschien wel aangestoken. Wie zal het zeggen? Mensen stierven aan het vuur. Me...
Scroll naar top