Ontwortelde patronen met NEI

Knoop (gold)

21 November 2018

Van ondoordringbare jungles naar opveegbaar onkruid

Sinds mijn burn-out ben ik al enkele jaren via een spiraalbeweging binnenin onderweg naar mijzelf. Een hele onderneming waarbij je confronteerd wordt en bewust wordt van ontelbare vaak verdrongen en verwrongen trauma’s, emoties en patronen. Telkens iets naar je bewustzijn verschuift, zich aandient in gedachten of gevoel, krijg je een groeikans om een laagje af te pellen en dichter te komen bij jouw kern.

Soms lijk je, ondanks reeds bewust verworven inzichten en innerlijk emotioneel werk, toch steeds opnieuw dezelfde jungle aan patronen te ontmoeten. Je wiedt je conditioneringen, maar de wortel blijft zitten. Telkens opnieuw bots je op dezelfde muur vol emoties, weerstand, remmingen of zelfs verlamming. Je geraakt maar niet aan de wortel van het probleem. Deze zit blijkbaar te diep begraven in je onderbewustzijn. Je trekt, je sleurt, maar je energie geraakt niet verder dan afgescheurde bladeren en afgebroken takken. Je maakt je moe zonder een stap vooruit te geraken. De jungle lijkt wel een woekerplant te zijn die je als één of andere bescherming niet willen doorlaten tot bij de kern van het probleem. Een bescherming die je evenwel niet meer nodig hebt, aangezien het op dit punt in je beweging naar binnen, jouw weg versperd om verder te gaan, te groeien, en te Zijn.

Na verschillende behandelingen de afgelopen jaren, met elk hun specifieke resultaten, bleef mijn lichaam bepaalde signalen aanhouden zonder schijnbare verbetering. In mijn zoektocht werd NEI, Neuro Emotionele Integratie, enkele maanden geleden plots meermaals toevallig onder mijn aandacht gebracht. Een aanzet om het eens te proberen.

Mijn ervaring is dat na een NEI-sessie een deel van die jungle plots ontworteld op de grond ligt. En dit met minimale arbeid tijdens de sessie zelf. Je moet niet zwetend zitten graven naar je emoties, met de mogelijke pech niet alle wortels te hebben. Het voelt alsof je langs de binnenkant van de plant tot in het uiterste en oorspronkelijke begin van het patroon afdaalt. Je komt moeiteloos aan op de plaats waar het zaadje van het trauma zijn bedding en voeding vond in het diepste van je onderbewustzijn. En deze plek, deze wonde en breuk in jouw voedingsbodem, mag gereinigd, geheeld en opgeruimd worden.

In de dagen en/of weken na de sessie mag je nog wel het ontwortelde onkruid opvegen en opruimen. De patronen als gevolg van de wortel van het probleem zijn nog aanwezig, maar het blijkt plots een eenvoudige keuze te zijn deze telkens om te keren en los te laten. Je hoeft de situatie waarin deze patronen zich aandienen als oplossing, niet meer op deze manier te benaderen of te behandelen. Waar voorheen je lichaam soms letterlijk in shock kon gaan, blokkeerde of verlamde, kan je nu eenvoudig je oude denk- of handelwijze bijeenvegen en een stap vooruit zetten voorbij de plek waar vroeger torenhoge woekerplanten je weg versperde.

Het is telkens best wennen aan deze plotse nieuwe vorm of manier van Zijn die altijd al dichter lag bij jouw ware Zelf. Loop je dus steeds ergens opnieuw tegen aan, helpt innerlijk emotioneel werk niet of onvoldoende, of heb je voor jezelf alle inzichten die deze emotionele spiegel je wil leren schijnbaar al geïntegreerd, zet dan een stap in de richting van NEI.

Je (onder)bewust(e )Zijn gaat je bejubelen!

Ik voel me nu na twee sessie in verschillende aspecten al herboren, verrezen, opgestaan, en verdergegaan op mijn weg, in mijn Leven, in dit bestaan.

Scroll naar boven