Wat is uw-topie?

Knoop (gold)

20 March 2020

Het stond al langer geschreven in de kronieken van de energie van deze en komende tijd dat we voor een grote verandering, een grote shift stonden. Hoe deze zich zou manifesteren, hoe die het Nieuwe zou ontvouwen, en wat dit Nieuwe concreet zou worden, was en is niet geweten. De toekomst die voor ons ligt, de toekomende Tijd, is een blanco canvas, een ongeschreven hoofdstuk in de evolutionaire ervaring van het Mens-Zijn op deze dualistische Moeder Aarde. Het is een kans om onze grootsheid, ons potentieel als Mens volwaardig en samen te gaan neerzetten, te gaan verankeren in de Aarde, of eenvoudigweg te Aarden. Het Corona-gebeuren biedt ons, als een trede, de kans om onszelf samen te kronen met ons geboorterecht, onze eigen inherente Goddelijkheid.

Doorheen deze onthemende collectieve ervaring ontspruiten stralende initiatieven omtrent verbinding met en zorg voor zichzelf en elkaar. Een terugkeer naar onze Zelven, een gemeenschap van samen-Zijn. Een voorbode van de harmonie en samen-Leving die hieruit kan voortvloeien. Een eerste trede richting het Nieuwe. Welke tredes nog volgen, bepalen wij zelf. En wat dit Nieuwe is, waar de uiteindelijke gehe(eld)le trap ons naar toe leidt, ligt ook in onze handen en verbonden Harten. Wat is de droomwereld, de utopie, waar we allen vanuit een diep verbonden Zijn naar verlangen? Wat betekent harmonie, eenheid en onvoorwaardelijkheid voor jou en op welke manier zie jij dit gevisualiseerd gemanifesteerd? Laat even alle huidige fundamenten en systemen los, alle conditioneringen en belemmeringen, en droom zonder grenzen jouw utopie. Dat is een kans die we nu krijgen. Ik deel alvast graag mijn-topie.


Faciliterende gemeenschappen

Als ik het oneindige blanco canvas van de toekomende tijd voor mij zie, wens ik de basis van de samenleving op te bouwen rond faciliterende gemeenschappen. Niet zozeer verplicht globaal, dan wel lokaal en regionaal en wereldwijd in verbinding met elkaar.

Gelijkwaardigheid

Elke gemeenschap bestaat zonder een vorm van hiërarchie op basis van rollen en titels. Elke leeftijd, elke geslacht, elk ras, waar dan ook, bezit ten opzichte van elkaar dezelfde waardigheid.De jonge kinderen in groei tot volwassenheid met hun vooruitstrevende ideeën en fantasieën krijgen alle ruimte tot imaginatie. Een vorm van vrije visualisatie en concreet ondersteunde manifestatie voorbij de grenzen van het gekende huidige. De ouderen worden omwille van hun levenswijsheid gewaardeerd en om counselling bevraagd omwille van hun diepe levensbrede en gewortelde ervaringen. Op die manier krijgen zij de ruimte om de levenslijnen en de wortels te behouden en te behoeden zonder de jongeren af te remmen. Omgekeerd manifesteren de jongeren geen ongewortelde chaos door de verbinding met de wortels doorheen de gewaardeerde ouderen. Onderwijs wordt iets van alle leeftijden voor en door alle leeftijden.

Individueel in eenheid

Doorheen de gekende en evenzeer vergeten menselijke geschiedenis op deze Aarde is er reeds een groeibeweging geweest van onbewuste eenheid vanuit de Bron doorheen de ego-illusie van afgescheidenheid naar complete individualiteit. De individualiteit heeft zijn ultieme hoogtepunt bereikt in de huidige tijd. Dit is niet fout. Dit is deel van het menselijke dualistische bewustwordingsproces. Voorheen was het mens-zijn een gebeuren waarbij het individu ondergeschikt was aan het collectieve. Vandaag doorleven we het omgekeerde. Doorheen de ervaring van deze beide polen kunnen we nu bewust groeien naar een vereniging van beide. Een gemeenschap van individuen die vanuit een eigen diep geAard ZelfBewustzijn in verbonden eenheid leven met met zichzelf en elkaar. Bemeesterde dualiteit in eenheid. Niet enkel rondom samen met elkaar, ook individueel binnen zichzelf. Een individuele eenheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf en van daaruit gespiegeld in de omringende samenleving. I AM in volle hemelse glorie. Individuele daadkracht ten dienste van een oceanische gemeenschappelijke ontvankelijkheid. Eb en vloed, seizoenen, expansie en samentrekking, vloeiend en verbonden aanwezig in elkeen, allen en elkaar.

Overvloed

De nieuwe faciliterende gelijkwaardige gemeenschappen leven vanuit een doorleefde ervaring van overvloed. Geld is een overbodig ruilmiddel van het verleden. Alles is gratis, zowel producten als diensten. Onze huidige technologie stelt ons reeds in staat om zelfvoorzienende woongemeenschappen te bouwen op vlak van o.a. voeding en energie. Vanuit de diep geAarde overtuiging van overvloed neemt elkeen enkel datgene dat werkelijk nodig is. Materialisme als statussymbool heeft zijn tijd gehad en voeding verloren. En elkeen biedt vanuit zichZelf Licht en Liefdevol datgene individueel een co-creërend aan wat henzelf en het geheel dient. De focus daarbij ligt op ontplooiing van binnenuit. Volledige ruimte en vrijheid om datgene bijdragend te manifesteren wat inherent aanwezig is in het individu. Geen opgelegde profielen, rollen of titels. Elkeen is eenvoudig zichZelf, vanaf de eerste levensadem tot de laatste, in overvloed tot het delen van overvloed.


Het leeft in Ons

Deze mogelijke korte schets, deze visualisatie, is niet Nieuw, is niet enkel van deze en onze tijd. In het oude testament van de Bijbel beschreef Jesaja in een visioen reeds een voorbeeld van een natie die boven alle naties zou uitgroeien. Wapens werden omgesmeed tot ploegscharen. Niet door oorlog en geweld groeide deze natie, niet door anderen te verplichten met wetten en regels, maar door een Lichtend voorbeeld.

Dat is vandaag onze taak en onze kans. Voorbeeld Zijn en blijven zoals we nu reeds groeiend doen. Ons Licht zal soms verblinden en verbranden bij diegenen die hiervoor nog niet klaar zijn. Dat mag. Niemand hoeft ons te volgen in onze utopiën die ze zullen bestempelen als waanbeelden. Doorheen en binnen de groeiende ruines van het oude en de nu nog heersende structuren mogen wij het Nieuwe laten verrijzen als ondernemende faciliterende gemeenschappen. De barsten in het oude zijn zichtbaar. Het Licht, ons Licht, begint hier doorheen te stralen. Nieuwe fundamenten zijn reeds gelegd, binnenin ons. Nu is onze Goddelijke kans. Het hoeft niet bij een utopie te blijven, een ver en onbereikbare droomwereld. Als we ons verbinden en verenigen, onszelf en onze droomwerelden, stijgt de collectieve manifestatiekracht. Als we gouden draadjes leggen tussen onze Harten tot een waar LichtNet dat Moeder Aarde omvat en ondersteunt, kunnen we nu al samen ontwaken in het Nieuwe. Een voorbeeld dat zal groeien door de aantrekkingskracht van onze gevisualiseerde droomwereld vanuit onze eenheid samen gemanifesteerd.

Wij zijn vandaag reeds allen maatschappij. Samen kunnen we deze omvormen tot een Samen-Leving.

Ik droom en visualiseer!
Droom en manifesteer jij mee?

Helena Gwyn
Scroll naar boven