Vrouw(elijk) en man(nelijk) gelijkwaardig in balans

Knoop (gold)

19 May 2020

Zes jaar geleden besloot ik mijn verloochende vrouwelijke energie alle ruimte te gaan geven. Ik wist toen niet waarheen mij dit zou leiden. Zowel op vlak van mijzelf en mijn lichaam als op vlak van omgeving, verwelkoming en (h)erkenning van mijn vrouwelijke(re) Zijn.

Als ik terugkijk, kan ik met grote vreugde en dankbaarheid zeggen dat dit ontzettend goed is meegevallen. Er zijn allicht altijd plaatsen of personen die, vaak om eigen redenen, een moeilijkheid ervaren bij het aanvaarden van mijn anders-zijn. Evengoed waren er ook meermaals plaatsen waar ik volledig omarmd en erkend werd. Graag deel ik allereerst van die laatste categorie enkele ervaringen.


WonderWijven

Begin 2017 werd ik door een vriendin lid gemaakt van de groeiende Facebook-groep WonderWijven. Een groep voor alleen maar vrouwen.
Oorspronkelijk zag ik geen vuiltje aan de lucht. Officieel was ik reeds van voornamen veranderd. Ze moesten al achter mijn identiteitskaart vragen om te kunnen weten dat ik biologisch man was. Geslachtverandering op je identiteitskaart was toen ook enkel mogelijk als je chirurgisch onvruchtbaar gemaakt werd.

Toen diezelfde vriendin mij aanspoorde mijn verhaal in te sturen voor het eerste boek van de Wonderschrijverij met als titel Kwetsbaar Krachtig, kreeg ik het echter benauwd. Ik zou ontmaskerd worden. Ik zou uit de groep gezet worden.

Een half jaar later kreeg ik melding dat mijn verhaal in het boek zou staan. Op het Sneak Peek moment waarop alle mede-auteurs samen kwamen, werd ik warm onthaald als één van hen. Als kers op de taart mocht ik tijdens de lancering mijn tekst ook voorlezen voor alle 500 genodigden. Ik was WonderWijf, een titel exclusief voor vrouwen, ook al was ik geboren als man.

Mom’s Moment

Begin december 2018 werd ik meegevraagd naar een evenement met als naam Mom’s Moment. Een samenkomst voor mama’s, plusmama’s, vriendinnen van mama’s, … kortom enkel vrouwen. Ik vroeg eerst toestemming aan de organisator om aanwezig te mogen zijn. Ik wens nooit een veilige cocon voor vrouwen te doorprikken met mijn ongemakkelijke of confronterende aanwezigheid. Ik was echter meer dan welkom.

In september 2019 werd ik zelfs uitgenodigd als één van de sprekers om net mijn eigen verhaal te doen. Totale erkenning van mijn volledige Zijn. Een heus geschenk dat mij vleugels gaf.

Co-creatietraject Lichtondernemen

In november 2019 stapte ik in het co-creatie traject van LichtOndernemen onder leiding van Judith Lamboo. Een traject voor vrouwen om samen vanuit vrouwelijke energie co-creërend ondernemend iets in de wereld te zetten. Na een telefonisch intake-gesprek mocht ik het laatste plaatsje bekleden, ook al was geweten dat ik biologisch en officieel nog steeds man was.


Vrouwelijke voorwaarden

Drie voorbeelden waar ik als biologisch geboren man toegelaten werd in trajecten, groepen en situaties enkel voor vrouwen. Nu ik onlangs besloot te stoppen met mijn hormonen, blijven naast een licht gewijzigd uiterlijk enkel mijn gewijzigde voornamen nog over van de aanpassingen die ik de laatste jaren aanging. Ik vraag me af aan welke voorwaarden je als man dient te voldoen om toegang te krijgen tot initiatieven die werken met of vanuit vrouwelijke energie.

De grootste veranderingen bij mijzelf situeren zich uiteindelijk voornamelijk op vlak van bewustwording. In essentie ben ik nog steeds dezelfde Ziel aanwezig in dezelfde Mens net zoals voor mijn transitie, enkel bewuster van wie Ik Ben. Officieel ben en blijf ik lichamelijk en administratief man. Toch vermoed ik bij bovenstaande initiatieven voor een gesloten deur te hebben gestaan als ik nog door het leven zou gegaan zijn als Tom.


Individueel en collectief

In mijn persoonlijk verhaal merk ik enkele fases die gelijk lopen met het collectieve proces van onszelf als Mensheid. In een eerste fase ging ik als man al het vrouwelijke in mijzelf negeren, onderwaarderen en onderdrukken. Het kon niet, het mocht niet, het was fout. Zo gebeurde ook millenia lang in onze maatschappijen waar het mannelijke het vrouwelijke domineerde, onderwaardeerde en religieus als oorzaak van de zonde bestempelde.

In een tweede fase ging ik omgekeerd het vrouwelijke in mijzelf alle ruimte geven en werd het mannelijke ondergewaardeerd, als een vorm van tegenstem voor levenslange verwaarlozing. De laatste eeuw ontstonden er verschillende bewegingen en initiatieven om het vrouwelijke terug te laten opstaan in haar Kracht. Dergelijke initiatieven waren en zijn vaak exclusief voor vrouwen waarbij de man in sommige gevallen onbewust bijna geweerd wordt als bedreigend vanuit de voorgaande dominantie.


Heling en balans

Vanuit bewustwording doorheen mijn eigen ervaring ervaar ik het Mens-Zijn ondertussen als een balans tussen het mannelijke en vrouwelijke, het Doen en het Zijn, het manifeste en het vormloze, … . Dit zowel individueel als collectief. Elke mens heeft beide energieën in zichzelf. Elke mens staat vanuit een persoonlijke balans van deze energieën in het Leven. Zowel Yin als Yang.

Beide fases, zowel de mannelijke dominantie, als de geïsoleerde groei van de vrouwelijke Kracht, zijn binnen het ontwakingsproces van onszelf als Mens een deel van een levenslang Goddelijk Plan geweest. Beide waren in zekere zin nodig. Geen van beide waren in dezelfde zin fout.

Ik voel echter dat de tijd rijp is om beide samen in balans te brengen. Het vrouwelijke in de fysieke vorm van de vrouw heeft voldoende tijd gehad om zichzelf in de eigen Kracht te herstellen. Vrouwen mogen van hieruit het mannelijke en de man omarmen en hen helpen het vrouwelijke in henzelf te helen en toe te laten. Een balans van beide energieën in elke mens. Een gelijkwaardige plaats voor beide energieën in een Nieuwe Samen-Leving. Niet meer gescheiden op basis van een lichamelijk onderdeel. Niet meer gescheiden op basis van schaamte voor de lichamelijke verschillen. Niet meer bang voor het verschil. Wel een onvoorwaardelijke verrijking door het anders-Zijn van de Ander. Een omarming van ons volledige Mens-Zijn, individueel en collectief.

Ik ben Helena, ik ben man en vrouwelijk, ik ben Mens en ik droom van een Samen-Leving op basis van gelijkwaardigheid in en tussen alle mensen.

Scroll naar boven