Spiritualiteit is AL-omvattend

Knoop (gold)

25 October 2020

We leven in een tijd van chaos, van polarisatie, van vingerwijzingen, van solidariteit in nieuwe jasjes, van groeiende eenheid, van afbrokkelende systemen, van (vasthouden aan oude) onzekerheden. Wie een jaar geleden voorspeld zou hebben hoe de wereld er nu uitziet en hoe deze al mondmaskerend in de ban is van een onzichtbare ‘vijand’, zou mogelijk voor gek verklaard geweest zijn. En toch is het vandaag voor velen de vanzelfsprekende al dan niet bewuste realiteit.

Ik zie vele vormen en (tijd)lijnen van reacties en (over)levingsmechanismes. Er wordt zowel met slijk gegooid als Licht en Liefde gestuurd en geïntegreerd. Vanuit mijn perceptie is dit allemaal deel van éénzelfde proces, van een verandering van tijdperk. Binnen het grote(re) geheel, zowel individueel als collectief, is dit een deel van een bewustwordingsreis waarbij alles en iedereen Zielsgekozen hun deel bijdragen, op welke manier dan ook, vanuit hun bewustzijnsfase.

Moeder Aarde zelf als beZieling stijgt in trilling, van 3D naar 5D, van dualiteit naar harmonie. Hierdoor trilt alles in ons op de oppervlakte van onze planeet dat lager is dan deze trilling ook naar onze oppervlakte om gezien en Liefdevol geheeld te worden. Alles heeft in die zin ook zin, gaat in dezelfde richting, die van de Bron.

Er zijn er die onzichtbaar Lichtwerk verrichten op hun zetel thuis. Er zijn er die net zichtbaar op de barricades gaan staan. Er zijn er die binnen hun eigen proces nog niet toe zijn aan het ontstijgen of omarmen van de dualiteit. Er zijn er die bewust kozen om net op dit moment de rol van duister op zich te nemen. Er-Zijn. Allemaal deel van hetzelfde Goddelijke geheel.

Voor mij is ALles dat bestaat in essentie in het of tot Leven geroepen vanuit het Goddelijke verlangen zichZelf te ontmoeten, te ervaren en Lief te hebben als een expansie van dat Licht en die Liefde die God in zichZelf is.

ALles dat bestaat en waargenomen kan worden, op welke manier dan ook, binnen welke dimensie dan ook, is in essentie Goddelijk om dit oerverlangen te faciliteren. Dus ook het ego dat vaak als negatief beschreven wordt, alsook het duister dat een vereiste is voor het Licht om zichZelf te kunnen ervaren. Het Licht wenst ook dit duister, deze schaduwen net op te zoeken om te gaan verLichten, te omhelzen in Liefde, terug te her-inneren als (deel van die ) Liefde. Initieel daalden we af in deze donkere dense materie om net te vergeten dat we Liefde Zijn om het van daaruit bewust te kunnen gaan her-inneren en het daarmee uit te breiden, te laten groeien.

Spiritualiteit waarbij het duister ontkend wordt, ontkent naar mijn voelen dan ook een deel van zichzelf. Het Leven is beide. Om van daaruit, daarin en daar doorheen voluit als Licht te ontwaken.

Verblijf in deze (verandering van) tijd(perk)en dan ook dicht bij jouw Zelf. Deel wat je voelt, wat aangeraakt wordt, wie Jij Bent op de manier die nu met Jou resoneert. Weerhoud je hierin van projectie zonder jezelf het zwijgen op te leggen als je voelt dat je dient te spreken, zonder jezelf te verlammen als je voelt in beweging te moeten komen, zonder jezelf te verstoppen als je voelt dat je dient op te staan. Het Licht breekt door, ook in Jou. De Liefde wordt gevoeld, ook door Jou. Wij vormen ALlemaal samen een deel van de bijdrage aan het Pad naar de Nieuwe Tijd waarin ik jullie ALlen opNieuw in Licht en Liefde verlang te ontmoeten, te omhelzen en te verwelkomen.

Scroll naar boven