Ik geloof …

Knoop (gold)

28 April 2021

Ik geloof dat mensen ziek kunnen worden.
Ik geloof dat dit kan door vergiftiging, verontreiniging, uitputting, ‘besmetting’.
Ik geloof dat dit kan door eenzaamheid, angst, verdriet, verlies, rouw.
Ik geloof dat mensen door ziekte hun laatste levensadem kunnen uitblazen.
Ik geloof dat het loslaten van je lichaam deel uitmaakt van (het) Leven.

Ik geloof dat afscheid nemen van Iemand dierbaar diepe rouw oproept.
Ik geloof dat dit ‘tijdelijk’ is en hoort bij onze Levenservaringen.
Ik geloof dat geen afscheid kunnen nemen nog diepere wonden slaat.
Ik geloof dat in eenzaamheid sterven als de hel op Aarde kan voelen.
Ik geloof dat deze laatste twee voor niemand het Leven redt.

Ik geloof dat onze zorgsector overbevraagd en onderbezet is.
Ik geloof dat er al lang gezwaaid wordt met grote investeringen.
Ik geloof dat deze niet de medemenselijke zorg(be)deling ten goede komt.
Ik geloof dat dit al decennia lang een gecommuniceerd probleem is.
Ik geloof dat men dit ‘systematisch’ onder de mat schuift en verdraait.

Ik geloof dat deze ‘tekorten’ aanwezig zijn in elke medemenselijke sector.
Ik geloof dat ook hier de investeringen de echte menselijkheid niet dienen.
Ik geloof dat prioriteit op welzijn, onderwijs en gezondheid er anders uitziet.
Ik geloof dat men dan inzet op de Kracht van echte en fysieke verbinding.
ik geloof dat men dan kiest voor een draagvlak van echt samen Er-Zijn.

Ik geloof dat er meer dan voldoende middelen zijn voor alles en iedereen.
Ik geloof dat men ons echter conditioneert met angst, tekort en schuld(en).
Ik geloof dat dit ons steeds meer tot gehypnotiseerde grondstof maakt.
Ik geloof dat men ons stapsgewijs tot kleinere maat schept ten dienste van.
Ik geloof dat een echte oplossing in onze Zelf Aanwezig is en niet boven ons.

Ik geloof in echte solidariteit, zonder zondebokken, zonder vingerwijzing.
Ik geloof in Leven vanuit het Hart, vanuit eenheid, zonder verdeeldheid.
Ik geloof in vrije meningsuiting, zonder censuur, zonder ridiculisering.
Ik geloof in mogen voelen, in dit mogen beschrijven, in dit mogen delen.
Ik geloof in dialoog, in luisteren, zonder noodzaak tot overtuigen.

Ik geloof in gelijkwaardige en relatieve waarheden zonder hiërarchie.
Ik geloof in mogen communiceren zonder noodzaak tot politieke correctheid.
Ik geloof dat echte vrijheid geen gemanipuleerde privileges schept.
Ik geloof in onvoorwaardelijke en Liefdevolle authenticiteit.
Ik geloof dat echte Liefde geen angst kent.

Ik geloof in de vrijheid van zuurstof en van de natuurlijkheid van natuur.
Ik geloof in de helende Kracht van verbinding en van een zichtbare glimlach.
Ik geloof in de Aanwezigheid van immuniteit, van inherente Goddelijkheid.
Ik geloof in een echte betere wereld, waar alles en iedereen essentieel is.
Ik geloof in overvloed, in oneindigheid, in onvoorwaardelijkheid.

Ik geloof in Ons, als Mens, verbonden, samen, als jij en ik, als Ik Ben.

Scroll naar boven