Vrijheid

Knoop (gold)

3 May 2021

Als ik mijn blik naar buiten richt, naar wat er speelt op het globale spelbord, dan zie en voel ik, net als iedereen vermoed ik, ontzettend veel polariteit. We staan allemaal letterlijk en figuurlijk en steeds meer lijnrecht tegenover elkaar. Of worden we op deze manier in rijen opgesteld ten opzichte van elkaar? Vingerwijzingen, beschuldigingen, factchecking, censuur, ridiculisering, traangas, waterkanonnen, matrakken, … . Steeds meer middelen worden ingezet met als doel conflict en confrontatie, verdeel en heers. Althans, dat is mijn gevoel bij het spel dat sinds een jaar voluit gespeeld wordt.

Van zodra je durft te melden dat je geen vaccin wenst of de maatregelen kritisch bevraagt, van zodra je het toch wel éénzijdige angstverhaal van de media niet volgt, van zodra je de puzzel anders ziet en legt dan het narratief, krijg je vrij snel de stempel van ‘antivaxxer’, ‘complotdenker’, ‘wappie’, ‘relschopper’, ‘egoïst’, … . Ongeacht welke argumenten je aanreikt, zowel je intellectuele als emotionele en mentale capaciteiten worden geridiculiseerd. Alsof je met wat eenvoudig gegoogle hoogheidswaanzinnig niet beter weet. Je bent een egoïst die het leven van anderen in gevaar brengt door niet eenvoudig te volgen en nog even vol te houden. Je acht je eigen problemen erger dan die van de ander. Je ziet ‘de dingen’ duidelijk niet in perspectief. Of je ziet ze te negatief, te donker. Blind in elk geval. En Liefdeloos.

Omgekeerd krijgen de verschillende andere partijen vingerwijzers ook vaak een stempel. Dat van ‘schaap’ of ‘blind’ en ‘slapend’. Of ook wel ‘egoïst’. Of je bent een ‘spirituele sprookjesgelover’ die de realiteit niet onder ogen wil komen. Een regenboog aan vingers, een wereldwijde variatie aan maatregelen en meningen. Een verdeelde wereldpopulatie die allemaal in essentie, diep vanbinnen, naar mijn gevoel, het-Zelf-de verlangt. Een betere wereld. Een gelukkig leven. Liefde. Licht. Samen Zijn.

Doorheen al dit heen-en-weer-getrek-en-geduw begrijp ik niet goed hoe men kan geloven dat deze verdeeldheid tot echte vrijheid kan leiden. Ik begrijp ook niet hoe men op deze manier van solidariteit kan spreken.
Het bijzondere is dat ik niet eenvoudig twee of meerdere partijen zie, niet een eenvoudige voor en tegen. Bij alle partijen binnen dit spel zijn er mogelijk extremen en evengoed gronden van waarheid.

Als we allen de stap zouden zetten om te luisteren naar elkaar, een stap zetten richting onvoorwaardelijke dialoog, ook met onze eigen blinde vlekken, kunnen we misschien groeien naar wederzijds begrip en mogelijk en hopelijk ontdekken dat we allen vanuit dezelfde Bron Leven.

Geen blijvende herhaling van enkel onze eigen eenzijdige verhaallijnen vanuit het verlangen de ander te overtuigen. Geen oeverloze discussies. Wel een gelijkwaardige (her)verdeling van wat we voelen en ‘zien’ waar elkeen zichZelf vrijblijvend mee mag verrijken. Ik geloof dat er net dan ruimte kan ontstaan, kan geschapen worden, voor echte solidariteit waar iedereen ondersteund en geholpen wordt, voor echte vrijheid waar men niet dient te spreken van privileges.


Voor alle duidelijkheid en vanuit Liefdevolle eerlijkheid, zonder verlangen tot overtuiging, deel ik graag vrijblijvend mijn ‘verhaallijn’ in dit wereldwijde spel der zielen.

Ik wens dus geen vaccin. Ik geloof niet in de effectiviteit van dit ‘middel’. Ik vertrouw het ook niet. En dit is een diep doordachte en gedegen onderzochte beslissing. Ik zie de wereldwijde puzzel anders dan wat het narratief, onze massamedia éénzijdig verkondigt. Ik laat hierbij mijn intellectuele en intuïtieve kwaliteiten hand in hand deze levensreisweg bewandelen. Ik wens niet te verblijven in een angstpropaganda met kans tot blijvend verlies van vrijheden, tot het moeten verdienen van privileges of zelfs dreiging van quarantaine of opsluiting indien je niet eenvoudig volgt.

Ik wens niemand een label te geven, behalve dat van Mens. Ik geloof in inherente Goddelijkheid van die Mens. Ik geloof in de Aanwezigheid van natuurlijke immuniteit en het zelfhelend vermogen van het fysieke lichaam, al dan niet ondersteund door effectieve en natuurlijke(re) supplementen. Ik geloof in gelijkwaardigheid van alle mensen. En deze ‘agenda’ zie ik niet weerspiegeld op het officiële en overheidskundige wereldtoneel. Liefde spreekt anders. Liefde handelt anders. Liefde toont zich anders. Onvoorwaardelijk.

Scroll naar boven